מועדון הקורא

ספרות כאן ועכשיו

מועדון הקורא


30.1.2011, 20:00
– 30.1.2011, 23:59

מפגש עם הסופר אייל מגד

על ספרו "איך לחיות"

בקריית המוזאונים – יד לבנים

לבירורים: 03-9052349/50