מפגש עם האמן דור גז בתערוכתו גיאורגופוליס


מפגש עם האמן דור גז בתערוכתו גיאורגופוליס


27.2.2010, 12:00
– 27.2.2010, 13:00

 

הכניסה ללא תשלום