בני אפרת, נתיב האבדון, חורף 2065

אוצרים: דרורית גור אריה, אבשלום סולימן
11/01/2018 12/05/2018

בני אפרת, נתיב האבדון, חורף 2065