אזורי מחיה

אוצרי התערוכות: ד"ר אירנה גורדון, דניאל צדקה-כהן, אייג'יי ווייסבארד

15/12/2022 -

29/04/2023

דימוי: מתוך תערוכתו של תומר ספיר פיטר יעקב מלץ, תומר ספיר, אלכסנדרה צוקרמן, מאיה כהן לוי, עמי רביב,…