אמץ אתר 2020-2019

הפרויקט אמץ אתר נערך ביוזמת המועצה לשימור אתרים, ונועד לחזק את החיבור בין התלמידים עם אתר היסטורי. הפרויקט התקיים במוזאון פתח תקווה לאמנות, בהובלת מחלקת החינוך של המתחם ובשיתוף ארכיון העיר, במסגרתו 15 תלמידות כיתות ה'-ו' עבדו עם חפצים מהארכיון וייצרו תערוכה שהוצגה בגלריית המוזאון במשך שלושה חודשים.

מטרות הפרויקט:

  • חיזוק הקשר של ילדי העיר עם המקום – באמצעות היכרות עם העבר
  • היכרות עם מתחם קריית המוזאונים וחשיפה לפעילות האמנותית המתקיימת במתחם
  • הבנת חשיבות ארכיון, הכרות עם האופן שבו הוא עובד ועם נושא השימור
  • פעילויות יצירה העושות שימוש ומתייחסות לחומרי הארכיון בטכניקות יצירה שונות
  • היכרות עם מושגים מתחום האמנות ופיתוח חשיבה יצירתית


בעזרת אובייקטים מארכיון העיר התלמידות נחשפו למלאכות שכבר אינן קיימות, התוודעו לעבודת  בעלי המלאכה כמו גם לתפקידם וכלי עבודתם, שמעו על טכניקות עבודה עתיקות וחפצים היסטוריים שסיפורם משקף את השינויים שחלו בארץ מהקמת הישוב ועד ימינו אנו.