חריטות ושריטות

דמות החייל בדפוסים משתנים. אוצרת: סיגל ברקאי
7.3.2008 21.10.2008

חריטות ושריטות

אוצרת: סיגל ברקאי
עריכה: סיגל ברקאי
מאמרים: דרורית גור אריה, סיגל ברקאי .