יצורים – מחשבות בעקבות תערוכת החממה "אם עץ נופל ביער"

08/11/2022
דוד פרנקל