כתם עיוור

אוצרת: כרמלה יעקובי וולק, עינת מנוף
5.6.2008 25.10.2008

כתם עיוור

אוצרות: כרמלה יעקובי וולק, עינת מנוף
עריכה: כרמלה יעקובי וולק, עינת מנוף
מאמרים: דרורית גור אריה, כרמלה יעקובי וולק, עינת מנוף, דרור ק' לוי, קציעה עלון, נעמה מישר.