מחשב מסלול מחדש

במסגרת ערוצי תקשורת פוסט גלובליים, ביאנלה פוזנן 2014, אוצרת: דרורית גור אריה
2.10.2014 24.1.2015

מחשב מסלול מחדש

במסגרת ערוצי תקשורת פוסט גלובליים, ביאנלה פוזנן
הספר רואה אור במסגרת התערוכה "מחשב מסלול מחדש" 
אוצרת: דרורית גור אריה