מרגוט ואיזידור אשהיים. זוג ציירים

אוצרת: סיגל קהת-קרינסקי
13.12.2007 1.3.2008

מרגוט ואיזידור אשהיים. זוג ציירים

אוצרת: סיגל קהת- קרינסקי
עריכה: סיגל קהת- קרינסקי
מאמרים: דרורית גור אריה, סיגל קהת-קרינסקי.