מרחב ביניים

אוצרת: דרורית גור אריה
17.5.2007 6.10.2007

מרחב ביניים

אוצרת: דרורית גור אריה
עריכה: דרורית גור אריה 
מאמרים: דרורית גור אריה, ערן נוימן