צעדים בוני אמון

מחול-אמנות-קהילה, אוצרים: דרורית גור אריה ואבי פלדמן
22.5.2014 6.9.2014

צעדים בוני אמון

אקסטרמום – מבטים על יצירתה של יסמין גודר
הספר רואה אור במסגרת התערוכה "צעדים בוני אמון"
אוצרים שותפים: דרורית גור אריה, אבי פלדמן