שישה ימים ועוד ארבעים שנה

אוצרת: רונה סלע
29.3.2007 26.6.2007

שישה ימים ועוד ארבעים שנה

אוצרת: רונה סלע
עריכה: רונה סלע
מאמרים: דרורית גור אריה, רונה סלע.
מקאמה לאלוף בום/ חנוך לוין
דואט "על מה נלחמנו"/ חנוך לוין