1200 ק"ג אדמה, אריאל רייכמן

אוצרת: הילה כהן-שניידרמן
17.10.2013 4.1.2014

1200 ק"ג אדמה, אריאל רייכמן

עריכת טקסט: איה ברויר
עיצוב והפקה: רן שאולי