האסיפה: כנס במסגרת תערוכת "אזרחים"

מוזאון פתח תקוה לאמנות

האסיפה: כנס במסגרת תערוכת "אזרחים"יום חמישי, 22.6.17 התכנסות בשעה 14:30

 הזמנה