הארכיאולוגיה של האוכל // אירוע טעימות עם ד״ר טובה דיקשטיין

במסגרת קובץ התערוכות ״אתר״

הארכיאולוגיה של האוכל // אירוע טעימות עם ד״ר טובה דיקשטיין


יום שבת 2.12.2017, בשעה 12:00

 הזמנה