"המסע"


"המסע"16/10/2012 בין השעות 14:00-17:00

צוות ההדרכה של המוזאון והצוות הטיפולי של המרכז החינוכי גהה יענו לשאלות המבקרים אודות פרוייקט "המסע" ואודות העבודות המוצגות בתערוכה.