הקמת תערוכות חדשות

מוזאון פתח תקוה לאמנות וגלריית האוסף סגורים למבקרים עקב הקמת תערוכות חדשות, עד יום חמישי ה- 13/12/2012 בשעה 20:00

הקמת תערוכות חדשות18/11/2012- 13/12/2012

מוזאון פתח תקוה לאמנות וגלריית האוסף סגורים למבקרים עקב הקמת תערוכות חדשות, עד יום חמישי ה- 13/12/2012 בשעה 20:00