הקרנת הסרט החוג לקולנוע ומפגש עם הבמאי אורי רוזנווקס


הקרנת הסרט החוג לקולנוע ומפגש עם הבמאי אורי רוזנווקס05.5.2012, 11:00
– 05.5.2012, 13:00

אודיטוריום המוזאון

הכניסה ללא תשלום