חוהמ"פ – כניסה חופשית למוזאון לאמנות


חוהמ"פ – כניסה חופשית למוזאון לאמנות


20.4.2011, 10:00
– 20.4.2011, 14:00

 בחסות בנק הפועלים

10:00-14:00