מועדון הקורא

ספרות כאן ועכשיו

מועדון הקורא


26.12.2010, 20:00
– 26.12.2010, 23:59

מפגש עם הסופר מאיר שלו

על ספרו "הדבר היה ככה"

בקריית המוזאונים – יד לבנים

לבירורים: 03-9052349/50