מועדון הקורא

ספרות כאן ועכשיו

מועדון הקורא


30.5.2010, 20:00
– 30.5.2010, 00:00

פרטי המפגש יפורסמו בהמשך

בקריית המוזאונים

לבירורים: 03-9052349/50