מועדון הקורא

ספרות כאן ועכשיו

מועדון הקורא06.5.2012, 20:00
– 06.5.2012, 23:59

הסופרת נאוה סמל על ספרה "חתונה אוסטרלית"

בקריית המוזאונים – יד לבנים

לבירורים: 03-9052349/50