מועדון הקורא

ספרות כאן ועכשיו

מועדון הקורא04.3.2012, 20:00
– 04.3.2012, 23:59

הסופרת צרויה שלו על ספרה "שארית חיים"

בקריית המוזאונים – יד לבנים

לבירורים: 03-9052349/50