מועדון הקורא

ספרות כאן ועכשיו

מועדון הקורא


02.2.2012, 20:00
– 02.2.2012, 23:59

 

הסופר א.ב. יהושע על ספרו "חסד ספרדי"

 

בקריית המוזאונים – יד לבנים
לבירורים: 03-9052349/50