מועדון הקורא

ספרות כאן ועכשיו

מועדון הקורא03.6.2012, 20:00
– 03.6.2012, 23:59

הסופר ניר ברעם על ספרו "אנשים טובים"

בקריית המוזאונים – יד לבנים

לבירורים: 03-9052349/50