מפגש נעילה

דרורית גור אריה אוצרת התערוכה והבמאי אבנר פיינגלרנט על ראייה ועיוורון

מפגש נעילה


30.10.2010, 12:00
– 30.10.2010, 12:00

הכניסה ללא תשלום