מפגש עם האמן בועז ארד

בתערוכה מנהיגים ושיח גלריה בתערוכה דור ראשון

מפגש עם האמן בועז ארד


19.6.2010, 12:00
– 19.6.2010, 13:00