מפגש עם האמן דור גז בתערוכתו גיאורגופוליס

דור גז

מפגש עם האמן דור גז בתערוכתו גיאורגופוליס12.12.2009, 12:00
– 12.12.2009, 13:00

הכניסה ללא תשלום