סיגל קרינסקי תשוחח עם מתן מיתווך ופלג דישון

"בית מני-לאומי", רח' יהודה הלוי 34 תל אביב

סיגל קרינסקי תשוחח עם מתן מיתווך ופלג דישוןחמישי, 15/11/2012 בשעה 19.00