עדויות משולי האימפריה

אפשרויות בתכנון משותף של מרחב - שולחן עגול

עדויות משולי האימפריהיום ו׳ 16.10.2015

עדויות משולי האימפריה
אפשרויות בתכנון משותף של מרחב – שולחן עגול

מוזאון פתח תקוה לאמנות
יום ו׳ 16.10.2015

10:30 התכנסות

11:00 דברי פתיחה: מרחבי לווין

דרורית גור אריה, אוצרת ומנהלת ראשית, מוזאון פתח תקוה לאמנות

״בניינים גבוהים עושים אותי פריג׳ידית״ –

על המימד האנושי ביצירתה של האמנית שלי פדרמן

הילה כהן שניידרמן, אוצרת, מוזאון פתח תקוה לאמנות

11:30 שולחן עגול

מנחה: ד״ר עדי איל, מומחה לתורת המשחקים

פרופ׳ יעל מוריה, אדריכלית נוף ואוצרת

עודד קוטוק, אדריכל ומתכנן

דודי גלור, אדריכל

נדב לסר, בעלי זהזהזה גלריה לאדריכלות

אלישבע לוי, אמנית

תגית כלימור, אדריכלית ואמנית

תמי גבריאלי, מתכננת ערים


אנו חיים בעידן בו מערכות עוצמתיות ובלתי נראות מעצבות הלכה למעשה את המרחב הפיזי בו אנו חיים, שאנו אם נרצה או לא מהווים חלק בלתי נפרד מהן.

במובן זה, לא האדריכל הבודד, ואף לא המתכנן הם אלה שבכוחם לעצבו באופן בלעדי. הכוחות השונים, המונעים על פי רוב מאינטרסים כלכליים וגלובליים, מנווטים את התרבות והתודעה, ומעצבים הן את ייצור המרחב והן את צריכתו, ובעלי השלכה ישירה על אופן הוראת האדריכלות היום, כמו גם על האופן בו אדריכלים תופסים את תפקידם.

ובכל זאת, כבכול אימפריה גדולה, ישנן סביבות חיים או רגעי חיים, הנמצאים מחוץ לתשומת הלב הכללית ועם זאת עדיין מהווים חלק ממנה, בהם ניתן לייסד פעולות בעלות הגיון פוליטי נפרד, ולקדם סדר יום אחר, שבתקווה יביא לשינויו של מאזן נוכחי זה.

השולחן העגול שיתאסף בתערוכה 'ארמון הבדולח והמקדש הארור' ישמיע קולות, עדויות וטקטיקות פעולה בקנה מידה אנושי, ויעסוק בשאלת חירות התודעה והפעולה האנושית בעידן גובר של פיקוח ומשטור.