על הנדודים – בין פאזוליני לחולות חדר

אירוע השקת קטלוג ושיחה // טל שוחט - ימים אחרים

על הנדודים – בין פאזוליני לחולות חדריום רביעי בשעה 19:00

 הזמנה