פאנל שיחה בצלאל עם אוצרי התערוכה

במסגרת התערוכה גחליליות פצועות וברקים בצנצנת/ G/host

פאנל שיחה בצלאל עם אוצרי התערוכה

ההשתתפות בסיור כלולה בכרטיס הכניסה למוזאון