פאנל שיחה עם אוצרי התערוכה ״G/host״ והכותבים שהשתתפו בה

במסגרת התערוכה גחליליות פצועות וברקים בצנצנת/ G/host

פאנל שיחה עם אוצרי התערוכה ״G/host״ והכותבים שהשתתפו בה

ההשתתפות באירוע כלולה במחיר הכניסה למוזאון