פתיחת התערוכה זאלה, איציק בדש


פתיחת התערוכה זאלה, איציק בדש


16.12.2010, 20:00
– 16.12.2010, 23:00