פתיחת תערוכה


פתיחת תערוכה


24.3.2011, 20:00
– 24.3.2011, 23:59

רצף: מיצבים בעקבות אוסף המוזאון

1. הרואיקה 

אביטל כנעני

אלונה רודה

אוצרת: עירית כרמון פופר