פתיחת תערוכת הזוכים 2011


פתיחת תערוכת הזוכים 201131.8.2012, 12:00
– 18.11.2012, 00:00