פתיחת תערוכת "עובדים מצטיינים"


פתיחת תערוכת "עובדים מצטיינים"31.8.2012, 12:00
– 18.11.2012, 00:00