שבועות

קריית המוזאונים סגורה לקהל

שבועות


18.5.2010, 00:00
– 19.5.2010, 00:00