שבועיים של כיף ויצירה

בקריית המוזאונים

שבועיים של כיף ויצירה20-24.8.2017, 27-31.8.2017, בין השעות 13:30-8:30

   לפרטים