שיח גלריה – אלונה רודה

שיח גלריה בתערוכה שש בש

שיח גלריה – אלונה רודה


14.5.2011, 12:00
– 14.5.2011, 13:00

הכניסה ללא תשלום.