שיח גלריה – אלונה רודה

שיח גלריה בתערוכה הרואיקה

שיח גלריה – אלונה רודה


25.6.2011, 12:00
– 25.6.2011, 13:00

הכניסה ללא תשלום.