שיח גלריה ושעת סיפור בתערוכה פאול קור


שיח גלריה ושעת סיפור בתערוכה פאול קור28.11.2009, 11:00
– 28.11.2009, 12:00

הכניסה ללא תשלום