שיח גלריה ושעת סיפור בתערוכה פאול קור


שיח גלריה ושעת סיפור בתערוכה פאול קור


09.1.2010, 11:00
– 09.1.2010, 12:00

הכניסה ללא תשלום