שיח גלריה ושעת סיפור בתערוכה פאול קור


שיח גלריה ושעת סיפור בתערוכה פאול קור


30.1.2010, 11:00
– 30.1.2010, 12:00

הכניסה ללא תשלום