שיח גלריה ושעת סיפור בתערוכה פאול קור


שיח גלריה ושעת סיפור בתערוכה פאול קור12.12.2009, 11:00
– 12.12.2009, 12:00

הכניסה ללא תשלום