שיח גלריה ושעת סיפור בתערוכה פאול קור


שיח גלריה ושעת סיפור בתערוכה פאול קור



19.12.2009, 11:00
– 19.12.2009, 12:00

הכניסה ללא תשלום