שיח גלריה ושעת סיפור בתערוכה פאול קור


שיח גלריה ושעת סיפור בתערוכה פאול קור26.12.2009, 11:00
– 26.12.2009, 12:00

הכניסה ללא תשלום