שיח גלריה ושעת סיפור בתערוכה פאול קור


שיח גלריה ושעת סיפור בתערוכה פאול קור


02.1.2010, 11:00
– 02.1.2010, 12:00

הכניסה ללא תשלום