שיח גלריה – יעל אפרתי

שיח גלריה בתערוכה שש בש

שיח גלריה – יעל אפרתי


16.7.2011, 12:00
– 16.7.2011, 13:00

 הכניסה ללא תשלום.